NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto pravnika – 1 izvršitelj

Radno mjesto pravnika 

 • VSS pravni fakultet
 • Poznavanje 1 svjetskog jezika
 • Poznavanje rada na računalu (word, excel, outlook, MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Prednost: – radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Vrsta zaposlenja: stalni radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Mjesto rada: Malinska

Opis posla:

 • priprema dokumentacije i vođenje zapisnika sa sjednica Uprave, nadzornog odbora Društva
 • priprema dokumentacije, prijedlog odluka i dnevnog reda za potrebe organiziranja Glavne skupštine Društva
 • zastupanje društva pred sudovima (u različitim ovršnim, parničnim, prekršajnim, zemljišnoknjižnim i drugim sličnim postupcima) i drugim tijelima (npr. u postupcima ishođenja dozvola, potvrda i sl.)
 • sudjelovanje u izradi tipskih ugovora društva u smislu njihove formalno-pravne ispravnosti i uključivanja odredbi koje su nužne za zaštitu interesa Društva općenito
 • vođenje evidencije nekretnina, ugovora o zakupu, ugovora o kupoprodaji i ostalih ugovora
 • rješavanje radno-pravnih pitanja
 • izrada općih internih akata društva i održavanje njihove usklađenosti sa važećim propisima
 • GDPR Društva

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • presliku diplome

Objava natječaja: mrežne stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranica Društva

Prijava na natječaj: 15 dana od dana objave na mail: ljudski.potencijali@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK d.d. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.