Obavijest kupcima – opoziv proizvoda

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas obavještavamo da sa tržišta opozivamo dolje navedene proizvode:

Naziv artikla Ean kod
KOLAČ MRAMORNI KUGLOF 400 g JOMO 9002287000521
KOLAČ CAPPUCCINO 400g BLOK JOMO 9002287000552
KOLAČ  LIMUN  400g BLOK JOMO 9002287014597
KOLAČ ČOKOLADNI  400g BLOK JOMO 9002287015983
KOLAČ MRAMORNI BLOK 400 g JOMO 9002287000262
KOLAČ STRACCIATELLA 400 g BLOK JOMO 9002287005311
KOLAČ KUGL.SELJAČKI 400 g JOMO 9002287000545
KUGLOF ČOKOLADNI JOMO 500g 90022870008742

 

Proizvodi se opozivaju s tržišta kao mjera opreza obzirom da sadrže aktivnou tvari koja nije odobrena na EU razini. Ne može se sa sigurnošću isključiti niti utvrditi mogući rizik za zdravlje potrošača konzumacijom brašna podrijetlom iz Češke u kojem je utvrđena povećana količina pesticida klorpirifosa, a koje je korišteno kao sirovina u proizvodnji gotovih pekarskih proizvoda.

 

Ukoliko ipak gore spomenute proizvode imate u svojim kućanstvima molimo da proizvod vratite na prodajno mjesto, sa ili bez računa, a novac će Vam biti vraćen.

 

Ispričavamo se na neugodnosti i hvala Vam na povjerenju.